ThaiRiches.com | ส่งออกสินค้าเกษตร
633
archive,tag,tag-633,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ส่งออกสินค้าเกษตร Tag

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันพืชมงคลเป็นวันดีของเกษตรกรไทย ผมคงจะไม่เขียนบทความเกี่ยวกับประวัติของข้าวแต่ละสายพันธุ์นะครับ บทความวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสถิติสินค้าเกษตรในภาคนำเข้าและส่งออกก็แล้วกัน สินค้าส่งออกในเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา จําแนกตามหมวดสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 535,201 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 34,355 ล้านบาท (ร้อยละ 6.86)...