ThaiRiches.com | สินค้าส่งออก
708
archive,tag,tag-708,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

สินค้าส่งออก Tag

เนื่องจากผักและผลไม้มีคุณค่าด้านโภชนาการ ซึ่งผักสดและผลไม้สดล้วนเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อการบริโภคของมนุษย์ ที่นอกจากเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยตัวเองได้แล้ว ผักสดและผลไม้สดๆ ยังเป็นอาหารที่มีเยื่อหรือไฟเบอร์ ที่จะช่วยในการขับถ่าย ซึ่งปริมาณน้ำที่อยู่ภายในผักผลไม้หลายชนิดทำให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่น...

เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเพาะปลูกเกษตรกรรม นอกจากจะปลูกผักผลไม้ไว้ขายในประเทศแล้ว ยังมีการนำผัก และผลไม้เป็นสินค้าส่งออกของไทยอีกด้วย ซึ่งการปลูกผัก ผลไม้ของไทยที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทำให้ประเทศไทยมีผลไม้ตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลกินตลอดปี และยังส่งผลให้มีการสินค้าส่งออกของไทย ที่เป็นผลไม้อีกด้วย แต่เนื่องจากหลายๆครั้งที่สินค้าส่งออกของไทยอย่างผลไม้หรือผักสดมักจะมีปัญหาในเรื่องของค้างสต๊อก การขนส่งที่อาจทำให้สินค้าส่งออกของไทยบอบช้ำ หรือการขายไม่หมด รวมทั้งอายุของสินค้าเหล่านั้นอยู่ได้ไม่นาน หากขายไม่หมดก็ต้องทิ้ง ทำให้เกิดการขาดทุน เพราะเหตุนี้จึงทำให้มี สินค้าส่งออกของไทยที่เป็นประเภทผักและผลไม้อบแห้ง ซึ่งสามารถให้คุณประโยชน์ได้เช่นกัน...

เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ซึ่งการเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่โบราณ ทำให้ประเทศไทยมีสินค้าทางเกษตรรวมถึงผลผลิตทางเกษตรอยู่หลายอย่าง และก็มีสินค้าส่งออกของไทย ที่เป็นสินค้าทางการเกษตรอยู่หลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าส่งออกของไทย หรือที่เรียกกันว่าพืชเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการนำสินค้าส่งออกของไทยนั่นเอง มาดูกันว่ามีสินค้าชนิดใดบ้าง...