SME วิธีหาลูกค้าออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0

ธุรกิจในโลกนี้มีเยอะมากแต่ถ้ามองกันดีๆ ทุกธุรกิจล้วนเกิดมาเพื่อเติบโต และตัวแปรหรือปัจจัยที่ทำให้เราโต บ้างครั้งก็หยุดโต คือ ลูกค้า ย้อนกลับที่คำถามแรก เราจะหาลูกค้าอย่างไร ก็คนที่เดินไปเดินมา