2018-11-04

เริ่มอาชีพฟรีแลนซ์อย่างไรดี?

ช่างเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางมากจริงๆ งานฟรีแลนซ์ในกรอบแคบจะทำให้พวกเราคิดแบบนั้น แต่ในมุมของธุรกิจเราสามารถจ้างงานต่อได้ ผมเป็นฟรีแลนซ์มาหลายปี งานที่ทำส่วนใหญ่ผมทำไม่เป็นเลย แล้วเราจะต้องทำอย่างไร