ThaiRiches.com | ไขปัญหาการนำเข้ารถมินิจากต่างประเทศ
3660
post-template-default,single,single-post,postid-3660,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ไขปัญหาการนำเข้ารถมินิจากต่างประเทศ

ไขปัญหาการนำเข้ารถมินิจากต่างประเทศ

ไขปัญหาการนำเข้ารถมินิจากต่างประเทศ

ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการนำเข้ารถมินิ จากต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีการนำเข้าที่เป็นสินค้าอื่นๆ สำหรับการนำมาขาย หากแต่การนำเข้ารถมินิจะต้องใช้เอกสารมากมาย และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่หันมานิยมใช้รถสไตล์นี้ เนื่องจากรถมินิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบ้านเราไม่มีขายในบางรุ่น ทำให้มีผู้ที่ต้องการนำเข้ารถมินิมาจากต่างประเทศ อยากจะทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการนำเข้าอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงการคำนวณภาษีนำเข้า ซึ่งเป็นพิธีการของทางกรมศุลกากรที่ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง

 

หลักการนำเข้ารถมินิจากต่างประเทศ

การนำเข้ารถมินิ จากต่างประเทศ ถือเป็นการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งหากเป็นในลักษณะนี้ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าภาษีอากรตามปกติ แต่หากเป็นรถยนต์ใหม่ก็ให้ปฏิบัติการนำเข้าเหมือนกับการนำเข้าสินค้าอื่น ๆ แต่หากเป็นรถยนต์มือสอง หรือรถมินิคันเก่าที่ใช้แล้ว จะถือได้ว่าเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย ในหลักการนั้นไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า เว้นแต่เป็นการนำเข้าชั่วคราวหรือเป็นการนำเข้าเฉพาะตัว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เท่านั้น

 

เกณฑ์การนำเข้ารถมินิที่ใช้แล้ว

สามารถนำเข้ารถมินิมาใช้ได้เองเพียงคนละ 1 คัน กรณีเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสืออนุญาตการเข้าเมือง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะต้องนำหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใบอนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมาแสดงในการนำเข้าด้วย ส่วนคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคู่สมรส และนำรถยนต์เข้ามาเพื่อที่ภูมิลำเนาในประเทศไทย รวมทั้งผู้นำเข้าจะต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์คันนั้น ระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจนกระทั่งถึงวันที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

 

เอกสารที่ควรจัดเตรียมการนำเข้ารถมินิ

การนำเข้ารถมินิ จะต้องเตรียมเอกสารทั่วไป คือใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา ๑ ฉบับ ,ใบตราส่งสินค้า,เอกสารการซื้อขายมินิ ,ใบสั่งปล่อยสินค้า, แบบธุรกิจต่างประเทศ ,ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน ,เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว ,ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ,ทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนการใช้งานที่ต่างประเทศมาแล้ว ,ใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจะต้องทำการยื่นใบขนรถมินิพร้อมเอกสารประกอบ ต่อฝ่ายการนำเข้าที่ สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือฯ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทางสำนักงานจะออกเลขที่ใบขนสินค้า และประเมินค่าภาษีอากรที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระให้เพื่อทำการชำระให้ถูกต้อง

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น