ThaiRiches.com | ปัญหาและอุปสรรคของสินค้านำเข้า แก้ได้!
3643
post-template-default,single,single-post,postid-3643,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ปัญหาและอุปสรรคของสินค้านำเข้า แก้ได้!

ปัญหาและอุปสรรคของสินค้านำเข้า แก้ได้!

ปัญหาและอุปสรรคของสินค้านำเข้า

ธุรกิจของสินค้านำเข้า เป็นธุรกิจที่มีขั้นตอนการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าประเภทใด หรือมีต้นทุนราคาถูก หากเป็นสินค้านำเข้ามาขายในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาทางเรือจากประเทศจีน หรือทางอากาศซึ่งการนำสินค้านำเข้าเหล่านี้มาจากโรงงานโดยตรง จะทำให้ได้ราคาต้นทุนที่ถูกในกรณีที่พบกับความยุ่งยาก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สินค้านำเข้าจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของสินค้าและการขนส่ง

ปัญหาและอุปสรรคของสินค้านำเข้า

ผู้นำเข้าสินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น อาหารแปรรูป ,สินค้าเกษตร ,หรือสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการสินค้านำเข้าของไทยได้พบกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตและการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่และการขนส่งข้ามเขต ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งรายใหญ่จะมีเพียงไม่กี่ราย ทำให้ต้นทุนในการกระจายสินค้านำเข้าค่อนข้างสูงและทำให้การกระจายสินค้านำเข้าทำได้ยากและเสียเปรียบในเรื่องอำนาจต่อรอง

อัตราภาษีสำหรับสินค้านำเข้า

ภาษีของสินค้านำเข้าค่อนข้างสูงทำให้เป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการคนไทย เพราะนอกจากจะเสียภาษีที่ศุลกากรแล้ว ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอาจจะมีการเก็บทันที และขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านำเข้า นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและระเบียบปลีกย่อยอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการของต่างชาติ ขั้นตอนและวิธีการของสินค้านำเข้าที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ ทำให้ผู้ประกอบการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่การกำหนดให้สินค้านำเข้าต้องติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดความซับซ้อนของช่องทางการกระจายสินค้า การกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอาจต้องใช้เวลานาน

อุปสรรคของสินค้านำเข้า

สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ มักจะเจอกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางการค้า ทำให้เกิดต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการของไทยไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันภายในประเทศ อย่างมาตรฐานที่ใช้บังคับกับสินค้านำเข้าเช่น การบังคับให้ติดเครื่องหมายรับรอง สำหรับสินค้าที่นำเข้าโดยผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การยื่นเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้า และต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการที่อยู่ในจีน ทำให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน

ซึ่งหากมีการสั่งสินค้านำเข้าจากจีน อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่อสารในการใช้ภาษาจีนเพราะคนจีนมักจะใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลัก โดยผู้สั่งสินค้านำเข้าจากจีน ยังมีจุดอ่อนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการจีนไม่ชัดเจน เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

ป้ายกำกับ
ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น