ThaiRiches.com | ส่งออกสินค้าอะไรไปพม่าดีนะ ตอนที่ 04
4359
post-template-default,single,single-post,postid-4359,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ส่งออกสินค้าอะไรไปพม่าดีนะ ตอนที่ 04

ส่งออกสินค้าอะไรไปพม่าดีนะ ตอนที่ 04

วางแผนจับเสือมือเปล่าหรือลงทุนให้น้อยที่สุด เป็นเนื้อหาของบทความนี้ และมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร เราสามารถจับเสือมือเปล่าได้ไม่ยากเย็น ซึ่งผมได้พูดไว้ในวิดีโอนานแล้ว เลยอยากให้ชมอีกครั้ง ในวิดีโออาจจะไม่ตรงกับการจับเสือมือเปล่าเพื่อการส่งออก แต่ก็ประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก

ดูวิดีโอ ==> https://www.facebook.com/ThaiRichesCom/videos/922823157779246/

ผมมีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหลายรายการไปพม่า ดังที่กล่าวไว้ใน บทความตอนที่ 03 แผนของผมก็คือ ปฏิบัติตาม Supplier หรือ ผู้ขายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการเก็บเงินดังที่อธิบายไว้ในวิดีโอ เพียงเท่านี้ก็เป็นการปิดประตูใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้าก่อน…

 

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น