ThaiRiches.com | สินค้าส่งออกของไทยด้านการเกษตร
3509
post-template-default,single,single-post,postid-3509,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

สินค้าส่งออกของไทยด้านการเกษตร

สินค้าส่งออกของไทยด้านการเกษตร

เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ซึ่งการเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่โบราณ ทำให้ประเทศไทยมีสินค้าทางเกษตรรวมถึงผลผลิตทางเกษตรอยู่หลายอย่าง และก็มีสินค้าส่งออกของไทย ที่เป็นสินค้าทางการเกษตรอยู่หลายชนิดเช่นกัน ซึ่งแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าส่งออกของไทย หรือที่เรียกกันว่าพืชเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการนำสินค้าส่งออกของไทยนั่นเอง มาดูกันว่ามีสินค้าชนิดใดบ้าง

ยางพาราสินค้าส่งออกของไทย

ยางพาราจัดเป็นสินค้าส่งออกของไทย ทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยในอันดับต้นๆ ซึ่งทำการแบ่งการส่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางกึ่งสำเร็จรูป โดยเป็นการแปรรูปน้ำยางที่กรีดได้ให้เป็นในรูปแบบที่ต้องการและเป็นทำเป็นสินค้าส่งออกของไทย เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ส่วน กลุ่มที่สองคือผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปเป็นกระบวนการแปรรูปน้ำยาง ที่กรีดได้ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็น ท่อยาง ยางรถยนต์ ถุงยางอนามัย ถุงมือยาง ฯลฯเพื่อเป็นสินค้าส่งออกของไทย

ข้าวสินค้าส่งออกของไทย

สินค้าส่งออกของไทย ที่ถือว่าทำรายได้ให้กับประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าว เพราะนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ข้าวยังจัดเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญอีกด้วย แต่ละปีประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นจำนวนมากทำให้มีรายได้เข้าประเทศนับมากมาย ซึ่งการนำสินค้าส่งออกของไทยอย่างข้าวของไทยนั้น จะมีทั้งที่เป็น ข้าวเปลือก ข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ รวมไปถึงข้าวเหนียว ซึ่งการส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็น แคนาดา มาเลเซีย จีน ฮ่องกง อิรัก ฯลฯ

มันสำปะหลังสินค้าส่งออกของไทย

จัดได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกของไทยอีกชนิดหนึ่งสำหรับมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของบ้านเราและสามารถ สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เพราะมันสำปะหลังจัดเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับประเทศต่างๆ ที่นิยมการบริโภคมันสำปะหลัง ด้วยเหตุที่มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีการเจริญเติบโตได้ดีแม้จะอยู่ในพื้นดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในเพาะปลูกของชาวเกษตร และทำให้เป็นสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญเช่นกัน

ยังมีข้าวโพดเป็นสินค้าส่งออกของไทย ที่ส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศจะนำข้าวโพดของไทย ไปเลี้ยงสัตว์ และประเทศที่ส่งข้าวโพดเป็นสินค้าส่งออกของไทย คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ลาว เกาหลี กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และศรีลังกา แต่การส่งออกจะเปลี่ยนไปตามความนิยมของการเพาะปลูกข้าวโพดในแต่ละปี นอจากนี้ยังดูความต้องการของตลาดอีกด้วย

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น