ThaiRiches.com | ลดต้นทุนด้วย ฟอร์ม E
2912
post-template-default,single,single-post,postid-2912,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ลดต้นทุนด้วย ฟอร์ม E

ลดต้นทุนด้วย ฟอร์ม E

ถึงเวลาลดต้นทุนเพื่อการนำเข้าและส่งออกกันแล้ว ถ้ายังจำได้เอกสารที่เราต้องใช้รับสินค้าที่ท่าเรือมีอยู่ด้วยกันหลักๆ คือ Invoice, Packing List, Bill of Lading (BL) และ Certificate of Origin (CO) ทั้ง 4 เป็นเอกสารสำคัญเราต้องได้รับจากผู้ขายเพื่อใช้ในการดำเนินการพิธีศุลกากร และในทางกลับกัน เราก็ต้องทำให้ลูกค้าด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่เราเป็นผู้ส่งออก

สำหรับวันนี้ผมขอพูดถึง “Form E” นะครับ แล้วเกี่ยวอะไรกับเอกสารข้างต้น Form E มันคือ CO อย่างหนึ่งนั่นเอง ชื่อเรียกเต็มๆก็คือ “หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM E เขตการค้าเสรี (ไทย-จีน หรือ อาเซียน-จีน) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA”  เข้าใจง่ายๆก็คือเจ้าเอกสารตัวนี้จะเป็นตัวยกเว้นภาษีนำเข้าให้เรานั่นเอง และนี่แหละที่ผมบอกว่ามันช่วยลดต้นทุนได้เยอะมาก

เช่น จากรูปภาพผมนำเข้าเครื่องกรองนำ้มัน มูลค่า 4,419 USD ต้องเสียภาษีนำเข้า 35% แต่ตอนเคลียร์ภาษีเพื่อนำสินค้าออกผมแนบ Form E ใบด้วยทำให้ผมได้รับการยกเว้น และผมสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง  35% เลยทีเดียว

ใครเป็นคนทำ?

ไม่ได้จะโทษใครนะครับ ผมกำลังจะบอกกับคุณว่าเราจะได้เอกสารนี้มาได้อย่างไร

1. Importer หรือ ผู้นำเข้าให้ตอนตีพุงอยู่ที่บ้านหลังจากที่บอก Supplier ให้ทำให้เดี่ยวเขาจะส่งมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ก่อนที่สินค้าจะมาถึงเรา

2. Exporter หรือ ผู้ส่งออก ต้องทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับ เค้าจะได้ซื้อของจากเราเยอะๆ ให้คุณไปดำเนินการได้ที่นี่

หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองฯ

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ -กรมการค้าต่างประเทศ ช้ัน3 สนามบินน้ำนนทบุรี โทร. 0-2547-4753 โทรสาร 0-2547-4757
– อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึก ซีอี 1 ช้ัน 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2134-0942-5 โทรสาร 0-2134-0946
– อาคารตรวจสินค้าขาออก กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพฯโทร. 0-2240-2232 , 0-2249-2106 โทรสาร 0-2240-2232
– ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก (ตลาดไท) โทร. 0-2832-6946
– ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โทร. 0-2512-0123 ต่อ 817 โทรสาร 0-2512-0329
2. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5327-4671-2 โทรสาร 0-5327-7901
3. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) ถ.ศรีวรนารถใน หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7425-2501-2 โทรสาร 0-7425-2501
4. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี) 334/1 หมู่ 10 ถ.สุขุมวทิ ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทร. 0-3854-1177 , 0-3821-3063 โทรสาร 0-3834-1173
5. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว) ศาลากลางจังหวัด สระแก้ว ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3742-5062 โทรสาร 0-3742-5063
6. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย) อาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 0-4241-3373-5 โทรสาร 0-4241-3376
7. สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย) 157/7 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-9612-4 โทรสาร 0-5371-9615

ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ สำหรับ ฟอร์ม E บางสินค้าก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับ บางตัวอาจจะเหลือ 10% 5% หรือ 0% ก็มีต้องตรวจสอบที่เว็บกรมศุลกากรก่อนทุกครั้ง

ขอให้ทุกคนรำ่รวยมากมายจากการนำเข้าและส่งออกนะครับ ผมขอฝากสัมมนาด้วย ถ้าคุณอยากจะเป็น Importer & Exporter ออนไลน์

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น