ThaiRiches.com | พักซักนิดกับ AEC
1624
post-template-default,single,single-post,postid-1624,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

พักซักนิดกับ AEC

พักซักนิดกับ AEC

ตอนนี้ไม่ว่าจะไปทางไหน หรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจอะไร แน่นอนว่าคุณต้องได้ยินคำว่า “AEC” อย่างแน่นอน ไม่ว่าใคร ข่าวช่องไหนพูดถึงกันจังเลย ถึงขนาดบรรจุเป็นหลักสูตรในโรงเรียนกันแล้ว ครูอาจารย์ ข้าราชการทั้งหลายก็จัดกิจกรรมกันไม่ขาดสาย เพราะเราต้องโปรโมท AEC ผมก็เป็นอีกคนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถึงจะเข้าใจได้ง่ายๆ เพราะเนื้อหามันเยอะมาก เอาเป็นว่าเรามารู้จักความหมายกัน

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน การรวมตัวของทั้ง 10 ประเทศนี้ เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เหมือนกับการรวมตัวของกลุ่ม Euro Zone (กลุ่มนี้ยิ่งงงกว่าเดิม) ซึ่งแต่ละประเทศจะมีผลประโยชน์ต่อกัน เช่นการทำธุรกิจ เศรษฐกิจ การนำเข้า ส่งออกได้อย่างเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จะเริ่มต้น และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2558

 ภายหลังที่การดำเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาได้บรรลุเป้าหมายในปี 2546 อาเซียนยังคงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า AEC

ในระยะแรกเริ่ม เพื่อดำเนินการตามมติดังกล่าวของผู้นำอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้เห็นชอบให้ ทำการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอแนะให้อาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพของ อาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านสินค้าอุปโภค/บริโภค ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อาเซียนมีการค้าระหว่างกันในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน

ในขณะเดียวกันอาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และให้ เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำคัญ 11 สาขาสำคัญ (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบินยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร และประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ด้วยที่ทำให้เราคนไทยจะได้เตรียมตัวเพื่อรับ AEC ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการทั้ง 11 สาขา ราคาจะถูกลง ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราได้ง่ายขึ้น แต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะว่ามันจะกลายเป็นดาบสองคม ทำให้เราเสียเปรียบในบางเรื่อง เช่น สินค้าเกษตร เพราะแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง ทำให้เราสบายใจได้ว่าประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะจับแพะมาชนแกะก็ตาม

ป้ายกำกับ
, ,
ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น