ThaiRiches.com | ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออกของไทย
3684
post-template-default,single,single-post,postid-3684,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออกของไทย

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออกของไทย

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออกของไทย

เนื่องจากผักและผลไม้มีคุณค่าด้านโภชนาการ ซึ่งผักสดและผลไม้สดล้วนเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อการบริโภคของมนุษย์ ที่นอกจากเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยตัวเองได้แล้ว ผักสดและผลไม้สดๆ ยังเป็นอาหารที่มีเยื่อหรือไฟเบอร์ ที่จะช่วยในการขับถ่าย ซึ่งปริมาณน้ำที่อยู่ภายในผักผลไม้หลายชนิดทำให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่น เมื่อรับประทานสดๆ มีการศึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สินค้าส่งออกให้คงมีความสด ซึ่งยังมีผัก ผลไม้ที่นำมาประกอบอาหารหรือแปรรูป ซึ่งจะต้องหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อพยายามรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ที่เป็นสินค้าส่งออกสำหรับการยืดอายุให้สดพอดีอีกด้วย

 

การแบ่งผักผลไม้สำหรับใส่บรรจุภัณฑ์

ผักผลไม้สดๆ สำหรับเป็นสินค้าส่งออกมีอยู่หลายประเภท โดยอาจจะแบ่งตามพฤกษศาสตร์ หรือตามปริมาณน้ำที่อยู่ในผักผลไม้สด แบ่งตามองค์ประกอบ ตามประโยชน์ หรือตามแหล่งที่ปลูก ฯลฯ สินค้าส่งออกจำนวนพวกผลไม้จะมีปริมาณการส่งออกที่สูง ในกรณีที่ต้องการส่งเสริมการส่งออกของผักสดและผลไม้สด จำเป็นต้องรณรงค์การปลูกผักที่ปลอดสารพิษ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ที่สำคัญจะต้องปรับปรุงระบบบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้

 

สินค้าส่งออกกับบรรจุภัณฑ์ที่ดี

ผักและผลไม้ที่เป็นประเภทเมืองร้อง ไม่สามารถปลูกในประเทศที่หนาวเย็นหรือในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือได้ ทำให้ต้องมีการนำเข้าจากประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจากระยะทางของสินค้าส่งออกที่เดินทางไกล ทำให้ประสบความสำเร็จในการส่งออกนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนที่สำคัญของการส่งออกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ในบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุความสดของผักผลไม้ด้วยการควบคุมบรรยากาศภายในให้มีปริมาณของออกซิเจนต่ำ ทำให้เป็นการรักษาผักหรือผลไม้ให้ยังคงความสดได้ รวมถึงความจำเป็นของสินค้าส่งออกที่ต้องขนส่งภายใต้สภาวะการเก็บที่มีความเย็น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการหายใจของสินค้าส่งออกเหล่านี้ได้

 

บรรจุภัณฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าส่งออก

เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มผักสด ผลไม้สด หรือสินค้าอื่นๆมากขึ้น และพยายามแสวงหาอาหารใหม่ๆที่มีรสชาติและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มารับประทาน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หรือผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทย ซึ่งความต้องการของผักสดผลไม้สดเหล่านี้ ส่งผลให้การขนส่งไปยังประเทศที่ห่างไกลมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ค่าขนส่งมีมูลค่ามากกว่าตัวสินค้าผักผลไม้สด การกำหนดมาตรฐานต่างๆ จึงถือว่ามีความจำเป็นมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะและวิธีการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ด้วย

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น