ThaiRiches.com | การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3654
post-template-default,single,single-post,postid-3654,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพราะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมาก และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และยังมีบทบาทสำคัญที่สามารถรองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย ทำให้บ้านเรามีศักยภาพในด้านปัจจัยการผลิตในการส่งออก เพราะมีทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

 

ปัญหาในการส่งออก

ประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถจัดสรรและแปรรูปเพื่อทำการส่งออกของสินค้าแต่ละชนิดได้ ซึ่งทางด้านภูมิศาสตร์ยังมีความได้เปรียบเชิงการค้าในกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน และมีศักยภาพในการส่งออกและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค แต่กระนั้นประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านนวัตกรรม หรือการสร้างสรรค์สินค้าการส่งออกให้มีความหลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น นอกจากนี้ยังมีการส่งออกสินค้าสำคัญในกลุ่มอย่างอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ จากการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ และตลาดจีน ตามมาด้วยการส่งออกของแผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

กำลังการผลิตการส่งออก

ประเทศไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อยู่ และที่ผ่านมาสามารถทำการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศมากมาย ทำให้ตลาดการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอย่างจีน,อาเซียน ,ยุโรป นำชิ้นของการส่งออกของไทยไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ โดยมีโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ เป็นสินค้าที่มีส่วนสำคัญในการส่งออกของอุตสาหกรรมสำคัญของไทย หลายรายการ โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกมาก

 

การส่งออกกับกลุ่มสมคมอาเซียน

การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและแผงวงจร ไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไทยมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศหลักอย่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการเปิดเออีซีจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากมายจากการลดภาษีสินค้านำเข้า ส่งผลให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกจากกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีราคาถูกลง แต่ผู้ประกอบการในบางประเทศอาจได้รับผลกระทบมากมาย จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะอาจมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกนำเข้าหรือทำการส่งออกจากกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน มากขึ้น

ซึ่งการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้มีการรองรับการซื้อขายได้ แม้จะดูเหมือนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่การส่งออกก็อาจจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง โดยไม่ให้กระทบกับต้นทุนการผลิต ซึ่งให้ได้มาเพื่อผลกำไรมากกว่าที่จะขาดทุนนั่นเอง

 

ป้ายกำกับ
ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น